Typy domů

Dům 75m2
Dům 87m2
Dům 100m2
Dům 125m2

Fakta

21

Naše stavby plní s předstihem legislativní opatření, která vstoupí v platnost až v roce 2020. Hlavní důraz je kladen na energetickou úsporu.

6

Skelet domu vč. izolace (obvodové zdi, stropy, podlaha, vnitřní příčky) je postaven za 4 - 6 dní


100:180100 mm „naší polyuretanové izolace“ = cca 180 mm polystyrenu nebo minerální vaty. S minimální tloušťkou naší izolace dosáhnete maximální tepelně izolační parametry = úspora prostoru.

Kdo jsme?

Společnost ISMAT solution s.r.o. se specializuje na „suché a přesné“ stavebnictví s využitím moderních produktů při zachování vysokého komfortu bydlení. Se stále se zvyšující životní úrovní stoupají nároky na komfort v podobě tepla v chladných oblastech a naopak chlazení v teplých oblastech. Téměř polovina energie v rozvinutých a středně rozvinutých zemích je spotřebovávána v domech. Tento významný fakt byl podnětem k naší činnosti. Pomocí použití tepelné izolace z polyuretanové pěny šetříme nejen omezené zdroje fosilních paliv, ale i Vaše peněženky v podobě úspory za energie. V oblasti stavebnictví přinášíme jako výsledek vývoje nových technologií několik revolučních novinek. Vývoj probíhal ve spolupráci s výzkumnými a vývojovými centry a zmíněné novinky, které jsou úspěšně aplikovány v různých fázích výstavby domů, jsou ošetřeny užitnými vzory u Úřadu průmyslového vlastnictví.