Materiály

Spojení dvou základních materiálů je ideálním výsledkem pro ekonomické, hygienické a ekologické bydlení.

 

1/ Fermacell

Pohodové a zdravé bydlení s produkty Fermacell znamená:

 • vnitřní výstavba s produkty s minimálními emisemi a škodlivinami pro zdraví a lepší kvalitu života
 • optimální protihluková ochrana pro vlastní klid a dobré sousedské vztahy
 • vysoká stabilita a bezpečnost i v případě zemětřesení pro pocit jistoty
 • vynikající možnosti tvůrčích úprav interiéru se snadným upevňováním
 • bezpečná ochrana proti vlhkosti použitím Fermacell Powerpanell pro nerušený požitek z koupele
 • spolehlivá protipožární ochrana Fermacell pro maximální bezpečí

Fermacell byl testován a shledán dobrým: instituce, jako např. Sentinel-Haus, upřednostňují vědecký přístup při kontrole výstavby budov pro zdravé bydlení. Např. jako u modelového projektu "Ptačí hnízdo" ve Freiburgu, který se stal měřítkem
tohoto typu staveb.

ECO-Institut, uznávaný kontrolní a certifikační orgán pro externí kontrolu stavebních produktů, prováděnou Německým institutem
pro stavební techniku, ocenil produkty 

Fermacell jako nejlepší v oblasti kompatibility s životním prostředím.

Zkoušky různých ústavů potvrzují vynikající zvukově izolační vlastnosti sádrovláknitých desek fermacell

Zvuková izolace - Deska fermacell Powerpanel HD
Kvalitu zvukové izolace desek fermacell Powerpanel HD potvrdily zkoušky MPA Braunschweig. Příslušné zkušební protokoly jsou k dispozici u firmy Fermacell.

Zvuková izolace - Podlahové prvky fermacell
Řada zkoušek nástaveb systému fermacell bylo například provedeno na nejrůznějších typech stropů z dřevěných trámů. Výsledek: tyto prvky dovolují uspokojit i vysoké nároky na zvukovou izolaci.
Kročejový útlum: Ln,w = 53 dB (ČSN EN ISO 140-6), Vzduchová neprůzvučnost: Rw = 54 dB (ČSN EN ISO 140-3)

Fermacell – fyzikální a mechanické vlastnosti
Podklady jsou pořevzaty od fy. Fermacell SRN. Viz http://www.fermacell.cz/

2/ Polyuretanová pěna obecně

Málokdo ví, že jeho ledničku nebo bojler izoluje polyuretanová pěna. Není nejmenší důvod, proč by tato efektivní izolační hmota neměla stejně kvalitně posloužit i ve stavebnictví. Ostatně – první vlaštovky už tu jsou.
Polyuretany (PUR) jsou speciální druhy plastů, které se vyrábějí chemickou reakcí.

Desky z pěny 
Polyuretanové desky nacházejí uplatnění jednak při dodatečném zateplování čel staveb nebo rovných střech, jednak při zateplování podkrovních obytných prostor s šikmou sedlovou střechou. Desky z polyuretanů lze jednoduše použít všude tam, kde se běžně používají desky z jiných izolantů, přičemž zaručeně dosáhnete alespoň jedné výhody: buď uspoříte tloušťku materiálu, anebo – při použití stejně silných desek – dosáhnete podstatně lepších izolačních vlastností. Další velkou předností PUR pěn je, že neplesnivý.

VLASTNOSTI POLYURETANŮ 

 • ze všech užívaných izolantů mají nejnižší součinitel tepelné vodivosti = nejlepší izolant
 • polyuretany nepropouštějí vodu
 • tvrdé polyuretanové pěny obsahují cca 98 % uzavřených buněk (nepřijímají vlhkost) 
 • PUR pěna je po vytvrzení zdravotně nezávadná, nevylučuje žádné škodliviny a dá se použít i do prostorů s potravinami (není napadána plísněmi ani hmyzem, trvale odolává hnilobě) 
 • odpad v podobě tvrdé pěny se dá použít pro izolační zásypy, do litých výrobků PUR i na další zpracování (lze uložit i na skládku komunálního odpadu, ale je to neekonomické)

Celý systém byl odzkoušen ve spolupráci s TZUS Brno a VUT Brno.

Výsledky zkoušek ke stažení: /viz pdf./
1. Protokol – Ohyb
2. Protokol – Osový tlak
3. Protokol – Vakuování

Prohlášení o vlastnostech (viz pdf)